dan

דן מנדל שקד מנהל פיתוח עסקי

דן הצטרף לארטנובה בשנת 2010.

עם האהבה לתחום הפיתוח והחדשנות.

דן למד עיצוב תעשייתי במכללת ספיר.

כיום דן אחראי על מוצרי החברה וביניהם על כל התהליך הטכני המורכב של היצירה וכן פיתוח אמנות פסלי הברזל של החברה.

dan@artnova.co.il

© 2021 - All Rights Reserved Art Nova  |  an amazing site by amazing amazing  |  isracard