IMG-20121111-00216

מעין ישראלי מנהלת סניף יפו-תל אביב

מעין למדה בתיכון לאמנויות בירושלים והספיקה גם לעבוד כשוליה בסטודיו לקרמיקה לפני שירותה הצבאי. לאחר שיחרורה החלה לימודיה במחלקה לקרמיקה וזכוכית בבצלאל.
לאחר סיום לימודיה , ניהלה סטודיו פרטי במשך שנתיים אך החליטה שברצונה להמשיך בלימודים ונסעה ללמוד לתואר שני באמנות בלונדון.
משם חזרה רק לאחר 7 שנים שכללו גם עבודה בשגרירות ישראל
.מעין הציגה בארץ ובלונדון ועבודותיה הופיעו במגזיני קרמיקה ישראליים ואנגלים
עם חזרתה החלה לנהל את גלריית ארטנובה ביפו
© 2021 - All Rights Reserved Art Nova  |  an amazing site by amazing amazing  |  isracard